— Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge skal holdes på et høyt nivå. Beredskap langs kysten skal prioriteres høyere enn i dag. Forsvarets rolle i forhold til miljøovervåking, ressurskontroll, beredskap og maritimt redningsarbeid skal styrkes, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en kommentar til «sitt» budsjett.

Det er bakgrunnen for at Sjøforsvaret får 35 millioner kroner mer enn det Bondevik-regjeringen hadde lagt opp til. Den ville øke budsjettet med 29 millioner, til totalt 760 millioner.

Hyppigere i nord

Budsjettøkningen er gitt for at marinefartøyene skal kunne opptre hyppigere i nordområdene. Dette tok de to tidligere generalinspektørene i Sjøforsvaret, Hans K. Svensholt og Kjell-Birger Olsen, til orde for i Bergens Tidende tidligere i denne uken.

Regjeringen ønsker også at en større del av Marinens trenings- og øvingsaktivitet legges til Nord-Norge.

Som et ledd i økt overvåking i nordområdene, får også Orion-flyene tilført 35 millioner kroner ekstra. De skal brukes for å forbedre myndighetenes løpende situasjonsbilde i nordområdene.

Mer til Kystvakten

Også Kystvakten får mer enn Bondevik-regjeringen hadde lagt opp til. Påplussingen her er på 15 millioner kroner.

— Pengene skal sikre oss flere seilingsdøgn. Det ser vi positivt på. Målet er at 15 av 18 fartøyer til enhver tid er i drift, sier kystvaktsjefen, flaggkommandør Geir A. Osen, til Bergens Tidende.

— Hendelsene i våre nordlige havområder den senere tid illustrerer behovet for en god og operativ kystvakt, kommenterer forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Andre forsvarsendringer:

  • Hæren får 25 millioner ekstra til å bygge opp en kompanistridsgruppe i Indre Troms. Gruppen skal være disponibel til internasjonale operasjoner i 2007.
  • Heimevernet får ti millioner ekstra til øvelser.
  • Regjeringen vil bevilge 20 millioner mer for å trappe opp norsk deltakelse i Afghanistan.

*Tilbaketrekking av styrker i Irak gir en besparelse på 20 millioner. Disse midlene skal settes inn i FN-operasjoner i Afrika.

  • Forsvarets musikk får tilført fire millioner kroner ekstra.