— Jeg ønsker at Forsvarets musikk skal spille mer. Musikerne gjør en viktig jobb i profileringen av Forsvaret, sier Strøm-Erichsen.

Påplussingen på neste års budsjett kommer i tillegg til de 10 millioner kronene som kom da Bondevik-regjeringen trakk tilbake en tidligere varslet driftsreduksjon. Forsvarsstaben har dessuten besluttet å tilføre musikerne nye instrumenter allerede i år til en verdi av 5 millioner kroner.