OLAV GARVIK Han er åpen for at nei-folket i Arbeiderpartiet bør gå sammen i en ny organisasjon hvis landsmøtet neste år vedtar å sende søknad om EU-medlemskap.

Hordaland Ap åpner lørdag for en bred EU-debatt. Nei-siden murrer over at ja-folkene Thorbjørn Jagland og Grete Berget får «breie seg» for mye.

Tidligere statsråd og AUF-leder Trond Giske har lenge stått frem som frontfiguren blant EU-motstanderne i Arbeiderpartiet. I dette intervjuet med Bergens Tidende ramser han opp en rekke argumenter som har overbevist ham mer enn noen gang før om at Norge er best tjent med å bli stående utenfor EU.

— Mine argumenter mot EU-medlemskap er sterkere i dag enn de var i 1994, sier han.

— Ingen på nei-siden trodde den gang for alvor at vi skulle greie oss så bra som vi vitterlig har gjort, sier Giske som i den forrige EU-kampen var en sentral aktør i SME (Sosialdemokrater mot EU-medlemskap).

SME kan gjenoppstå

Det siste halvåret har han deltatt i en utredningsgruppe i Arbeiderpartiet som skal legge grunnlaget for en bred debatt om Norges tilknytning til EU. Med Bjarne Håkon Hanssen som leder har gruppen nettopp sendt debattheftet til trykking.

— Er det behov for å gjenopplive SME?

— Dersom landsmøtet i partiet neste vår vedtar å sende ny søknad om EU-medlemskap, bør vi få en organisasjon etter modell av SME eller AIK (fra 1972-kampen). Men jeg vil understreke at det ikke bør skje før Arbeiderpartiet eventuelt gjør et slikt vedtak, sier han.

Eurosamarbeidet

— Hva er det som har forsterket din uvilje mot norsk medlemskap?

— For det første har vi opplevd at unionstanken står enda sterkere i dag enn den gjorde i 1994. Maastricht-traktaten om felles mynt, felles utenrikspolitikk og grunnlov er allerede blitt, eller er i ferd med å bli virkelighet. Det vil si Europas forente stater.

For det andre er det grunn til å være godt fornøyd med EØS-avtalen. Jeg var i sin tid selv skeptisk til en slik løsning. Noe av det viktigste ved EØS-avtalen er at vi ikke deltar i den felles pengepolitikken. Det er kort sagt en fordel ikke å være med i eurosamarbeidet. Vi har dermed friere armslag for å bekjempe ledigheten, og det er et faktum at euroområdet sliter med høyere ledighet enn de øvrige landene i EU.

- EØS gir stor innflytelse

— Men EØS-avtalen gir oss mange plikter, men få politiske rettigheter?

— Det er slett ikke sant. Vi deltar i flere hundre komiteer, hvor vi i høy grad har innflytelse.

— Er ikke EU-utvidelsen fra 1. mai, med ti nye medlemsland, et godt argument for at Norge bør slå følge?

— Nei, men utvidelsen er positiv ved at de nye medlemslandene får økt sin levestandard. Husk for øvrig at vi som EØS-land gir større støtte til de nye medlemmene enn noe EU-land gjør!

Trond Giske er overbevist om at «den norske grunnholdningen» fortsatt sier nei til medlemskap, og han fortsetter:

— Ungdommen i Arbeiderpartiet har dessuten en klarere overvekt av nei-folk enn i 1994, og jeg tror ikke at EU-motstanden i fagbevegelsen er svakere i dag enn den var ved folkeavstemningen for ti år siden.

- Ingen god start

Nei-folk i Hordaland Arbeiderparti murrer foran det store EU-seminaret lørdag som markerer starten for den nye EU-kampen. Nei-veteranen Odd E. Rambøl er blant dem som protesterer mot det han oppfatter som et lite balansert opplegg:

— Det er veldig uheldig at ja-siden med Thorbjørn Jagland og Grete Berget i Europabevegelsen skal få så mye tid, mens nei-siden bare får en brøkdel. Det er ingen god start med sikte på å få en balansert debatt. Det er mange på ja-siden som har gitt uttrykk for at de forstår min indignasjon, sier Rambøl til BT.

Lederen i Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek, opplyser at man håpet å få nestlederen i Nei til EU, SV-eren Ågot Valle, som en av innlederne. Men Nei-organisasjonen besluttet heller å sende sosialdemokraten Ragnar Bøe Elgsaas fra Oslo i et håp om å «frelse» hordalendingene.

FRONTFIGUR: Trond Giske er ansett for å være frontfiguren for EU-motstanderne i Arbeiderpartiet. <p/>FOTO: SCANPIX