Før helgen vedtok Kirkemøtet i Lillehammer en helt ny liturgi for kirkelig vielse. Den åpner for personlige symbolhandlinger, og for at både brudeparet og gjester kan delta med sang, musikk, diktlesing eller andre kulturinnslag. Slike innslag skal i så fall legges etter selve vigselshandlingen. Det eneste kravet er at slike innslag ikke må bryte med vielsens karakter som gudstjeneste. Dessuten blir det mer høytid og stas idet brudeparet utveksler ringer i kirken.

Ny dramaturgi

Den viktigste endringen i den nye vigselsliturgien, som trer i kraft 1. mai neste år, er likevel at selve ekteskapsinngåelsen flyttes, sier rådgiver for gudstjenesteliv i Kirkerådet, Åge Haavik til Bergens Tidende.

I dag sier brudeparene ja til å elske og ære hverandre helt i starten av den kirkelige bryllupsseremonien. I den nye liturgien kommer selve ekteskapsinngåelsen mot slutten — etter skriftlesingen og prestens tale. Dermed får hele seremonien en helt ny dramaturgi, som bygger opp mot vielsen som selve høydepunktet, legger han til.

Det nye ritualet gir også brudeparet alternativer når de skal si ja til hverandre. De kan nemlig selv velge om de vil svare ja på prestens spørsmål om evig troskap, og å elske og ære hverandre, eller de kan stå vendt ansikt til ansikt og selv avgi ekteskapsløftet høyt og tydelig til hverandre.

Nei til å kysse bruden

For mange bruder er det viktig å bli fulgt av pappa opp kirkegulvet og til alters, der brudgommen får overta sin utkårne. Denne ordningen fortsetter som et valgfritt alternativ. Men i den nye liturgien legges det opp til flere alternativer. Brud og brudgom kan selvsagt ankomme til kirken sammen og vandre til alters til vakker orgelmusikk. Men helt nytt er det at den nye liturgien åpner for en større prosesjon, der også flere familiemedlemmer kan delta sammen med bruden eller brudeparet.

Men kysse bruden, får ikke brudgommen anledning til om brudeparet skal følge de nye spillereglene. Kirkens folk mener at det første kysset som rette ektefolk, bør vente til man er kommet ut på kirketrappen og kan motta gjestenes gratulasjoner.

— Vi har ikke villet åpne for kysset foran alteret. Men om brudeparet absolutt vil gi hverandre et kyss like etter at ekteskapsløftet er bekreftet, ja, så er det jo ikke noe forbud heller. Men presten skal ikke oppfordre til det, sier Haavik.

KYSS: Christine Hope og Eduardo Andersen (Doddo) gifter seg i Mariakirken 20. september i år. Bryllupskyss på kirketrappen som her er OK, men ikke ved alteret.

ARKIVFOTO: KNUT STRAND