1.000 eldre har ifølge NRK deltatt i undersøkelsen der de er spurt om hva de frykter mest ved sin egen alderdom.

Det er Seniorsaken som har foretatt undersøkelsen.

Også dårlig oppfølging fra hjemmehjelp og fastlege kommer høyt på listen.

Styreleder Harry Martin Svabø i Seniorsaken mener at undersøkelsen bør være et varsku til politikerne om eldreomsorgen i Norge.

– Døden den aksepterer vi. Den er naturlig. Den kommer når den kommer, men vi vil aldri kunne akseptere at sykehjemmene og helsetilbudet ikke fungerer slik det bør fungere, sier han.