Miljøtilsynet krevde at utslippene skulle reduseres med 80 prosent i år, melder NRK. Radioaktiviteten som er målt langs norskekysten vil trolig øke de neste årene som en følge av vedtaket.

Norge har flere ganger sammen med andre nordiske land protestert fordi utslippene de siste sju årene er 20-doblet. Britiske miljømyndigheter sa seg enig og krevde at utslippene skulle ned med 80 prosent i år.

Men nå er dette kravet utsatt. Først i 2006 må det statlige selskapet finne seg i å redusere utslippene.

Det britiske miljøtilsynet har gitt etter for økonomiske argumenter fra selskapet som eier Sellafield. De strenge rensekravene ville gjort virksomheten med å gjenvinne brukt atombrensel ulønnsom, ifølge selskapet.NTB