Syv av ti er enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i arbeidslivet, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 2 prosentpoeng flere enn i 2004. 5 prosentpoeng flere enn året før mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. 71 prosent er helt eller nokså enig i dette, mens 19 prosent er helt eller nokså uenig.

Andelen som mener at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, gikk ned med 8 prosentpoeng siste år. Nå er det 39 prosent som mener det bør bli strengere restriksjoner på adgangen til landet, mens andelen var 47 prosent i 2004. Andelen som vil gjøre det lettere å komme hit har økt fra 6 til 9 prosent, mens 49 prosent vil at reglene skal være uendret.

3 prosentpoeng færre tror at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene i samfunnet. Totalt er det 37 prosent som er enige i en slik påstand, mens det var 40 prosent som mente det i 2004.