800 norske studenter rammes hardt av svært høye kurser på utenlandsk valuta, og ifølge ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, står flere hundre av dem i fare for å måtte avbryte sine studier. Høyre vil gi utenlandsstudentene valutakompensasjon i revidert nasjonalbudsjett.

— Vi har utformet et forslag som vil bli lagt inn i behandlingen av revidert budsjett. Dette må det jo bevilges penger til, sier finanspolitisk talsmann Per-Kristian Foss i Høyre til TV 2.

I Sverige har studentene allerede fått valutakompensasjon. Nå blir det trolig flertall i Stortinget med sentrumspartiene, Frp og Høyre for at norske studenter skal få det samme. Valutakompensasjon vil koste mellom 30 og 40 millioner kroner. - Hvis det bevilges i revidert budsjett, kan det utbetales allerede i juni i år, sier Foss.

NTB