Helse— og omsorgsminister Jonas Gard Støre la onsdag frem tiltak som skal «gjøre det enklere og mer forutsigbart å planlegge nye sykehus».

— Sykehusene vil også få mulighet til å komme raskere i gang med viktige investeringer til nybygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT, uten å nødvendigvis måtte redusere på driften, sier Støre i en pressemelding.

Større lån

Tiltaket regjeringen foreslår for å gjennomføre dette er å utvide rammene for nye investeringslån fra Stortinget til sykehusene fra 50 til 70 prosent av prosjektbeløpet.

I tillegg vil de utvide avdragstiden fra 20 til 25 år.

Idag kan sykehusene ifølge Helsedepartementet få gunstige lån fra Stortinget på opptil 50 prosent avforventet kostnad for prosjekter over 500 millioner kroner. Dette skjer ettersøknad, som behandles av helse- og omsorgministeren før det bevilges avStortinget. Det er denne låneandelen som nå foreslås økt til 70 prosent.

- Raskere utbygging

På Haukeland vil endringen trolig føre til at de slipper unna med mindre egenfinansiering, og ditto større statslån, for trinn to av det nye barne- og ungdomssykehuset. Det skal etter planen inn i statsbudsjettet for 2014.

— Viss dette står seg og vi kan øke låneandelen fra 50 til 70 prosent, vil vi kunne bruke mer i den fasen på andre investeringer, sier økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Han ser positivt på endringen, som gir sykehusene økt fleksibilitet.

— Men den totale pengemengden over lang tid øker ikke av denne grunn. Vi må fortsatt skape overskuddet over driften, sier han.

Hovedforskjellen er at investeringene nå kan gjøres tidligere. Hvis nye bygg og utstyr gjør driften mer effektiv, vil det også kunne øke sykehusenes evne til å betjene de større lånene.

Hansen tror endringen vil føre til at flere investeringer vil skje tidligere enn planlagt på Haukeland, men at det er for tidlig å si hvilke.

Nei til OPS

Støre legger vekt på at penger til sykehusinvesteringer fortsatt må prioriteres oppmot andre satsinger på statsbudsjettet.

-Jeg vil ikke støtte forslag om kreativ finansiering av statlige sykehus i formav for eksempel finansiell leasing, private banklån utenfor statsbudsjetteteller såkalt OPS. Slike løsninger vil ta penger fra pasientbehandling for åbetale unødig høye renter i det private markedet. Slike løsninger vil ogsåkunne skjule de reelle bevilgningsbehovene fra Stortinget, og dermed kunne giunderfinansiering over tid, sier Støre.

Fortsatt disiplin

Støre viser til at alle helseregionene gikk i økonomisk balanse i 2012, og at de nå har flerårigeinvesteringsplaner.

-God økonomistyring er på plass på sykehusene, og investeringsprosjektergjennomføres innenfor vedtatte rammer og til fastsatt tid. Jeg mener derfor atdet nå er forsvarlig å legge til rette for større fleksibilitet på låneandel ogavdragstid. For at dette skal ha ønsket effekt, så forutsetter det atStortinget fortsatt har vilje til å prioritere sykehus høyt, sier Støre.

bt.no følger saken