Et historisk overskudd på 64,9 milliarder kroner før skatt skyldes først og fremst en snittpris på olje på 64,5 dollar per fat og en dollarkurs på 6,46 kroner. Fra en omsetning på 215 milliarder kroner gir dette en såkalt resultatgrad før skatt på 30,2 prosent.

Likevel falt Statoil-aksjen fra 184 til 180 kroner like etter at resultatet ble kjent. Sener på dagen tok den seg opp noe og stengte i går på 182,5 kroner per aksje.

Skuffelsen i markedet skyldes lavere olje— og gassproduksjon i annet kvartal. Noe av nedgangen fra modne felt på norsk sokkel var forventet. Det var ikke reduksjonene fra Visundfeltet som drives fra Bergen. På dette feltet fikk Statoil en nedstengning som ikke var planlagt, og den kom i tillegg til noe mer nedstengninger enn forventet fra andre plattformer. Disse korte stengningene skyldes vedlikeholdsarbeid. På plussiden økte Statoil produksjonen fra sin utenlandske virksomhet noe.

Fortsatt står produksjonene fra norsk sokkel for 74 prosent av overskuddet før skatt. Den internasjonale virksomheten sto første halvår for 10,7 prosent av overskuddet. Raffineriene og bensinstasjonene skapte 6,5 prosent av overskuddet, mens forretningsvirksomheten naturgass bidro med 9,3 prosent.

Bendiksby, Terje