Forskerne har sammenlignet karakterer for avgangselever i ungdomsskolen, henholdsvis i rike kraftkommuner og i kommuner som ellers er tilnærmet like men uten ekstrainntekter fra eiendomsskatt på kraftanlegg. Slik har forskerne forsøkt å isolere effekten av mer ressurser til skoleverket.

Resultatet fra analysen som er gjort av seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret, Torbjørn Hægeland ved Statistisk sentralbyrå og Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole er klart: Mer ressurser til skolene gir bedre karakterer.

– En 10 prosents økning i læretimer per elev belønnes med at hver åttende ungdomsskoleelev går opp i karakter. I en klasse på 24 vil altså tre-fire elever i gjennomsnitt få én karakter høyere, sier Raaum til Dagens Næringsliv.

Sosioøkonomisk bakgrunn har likevel størst effekt på skoleprestasjoner, men større ressurser gir klar positiv effekt på elevenes karakterer, forklarer han.

Tidligere utdanningsminister Kristin Clemet mener Norge presterer langt dårligere enn hva ressursbruken skulle tilsi. Hun sier det er viktigere å vurdere hvordan ressursene brukes.

Nestleder Anniken Huitfeldt (Ap) i kirke-, utdannings— og forskningskomiteen på Stortinget synes imidlertid at rapportens konklusjon er svært interessant.

– Rapporten viser at Clemet må revurdere mye av sitt ideologiske fundament i skolepolitikken. En god skole koster penger. Vi håper å få til en gjenreisning av skolebudsjettet. Dette gikk vi til valg på, sier hun.