Det ble i fjor gjort 23.800 narkotikabeslag i Norge. Dette er nær en tredobling siden 1994. Tilgjengelighet og misbruk av narkotika er i ferd med å bli den samme over hele landet, skriver Nationen.

Mens beslagene er gått noe ned i Oslo de siste årene, er tendensen motsatt ellers i landet.

— Andelen ungdom som bruker illegale rusmidler er fortsatt større i Oslo enn andre steder. Avstanden mellom tallene fra hovedstaden og utkanten har imidlertid minket betraktelig gjennom hele 1990-tallet, sier Astrid Skretting ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Mens heroin var vanskelig å oppdrive utenfor Oslo før 1992, er stoffet i dag tilgjengelig i de fleste norske byer. I Tromsø ble det gjort 43 beslag av heroin i fjor.NTB