Manifestet som ble underskrevet av Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, barneombudet, Kommunenes Sentralforbund og regjeringen har nulltoleranse mot mobbing og et mobbefritt oppvekstmiljø som mål. Det er ført videre hvert år siden 2002.

Sier ikke fra

Mobbingen har ikke blitt mindre, snarere tvert imot. I elevundersøkelsen for 2006 svarte 4,6 prosent av elevene at de ble mobbet en eller flere ganger i uken. BT brakte 1. juni tallene fra Elevundersøkelsen for 2007. Der svarte 5,7 prosent at de blir mobbet en eller flere ganger i uken.

I Utdanningsdirektoratets analyse av tallmaterialet fra i fjor, fremgår det at mye av mobbingen foregår i det skjulte, gjerne via SMS eller internett, og at det ikke blir sagt fra når noen ser hva som skjer.

Passer ikke på

Rundt 40 prosent av elevene sier at medelevene sjelden eller aldri sier fra når noen blir mobbet. Blant elevene som forteller at de blir mobbet, sier hele 75 prosent at lærerne sjelden eller aldri passer på for å forhindre mobbing.

Dette til tross. Flesteparten av elevene, foreldrene og lærerne trives godt i skolen. De fleste av dem meget godt. BT brakte i mai resultatene fra Elevundersøkelsen for Bergen 2007. Der kom det frem at flere enn åtte av ti trives svært godt eller godt på skolen.

Elevundersøkelsen for 2006 for hele landet viste det samme. 80 prosent av elevene på ungdomsskolen og nesten 90 prosent på videregående skole fortalte at de trives på skolen.