OLAV GARVIKolav.garvik@bt.noOslo Dette er i hvert fall kommunalminister Sylvia Brustads ambisjoner. Hun er villig til å desentralisere en rekke saksområder som hittil har vært på statens og Fylkesmannens hånd.Om noen instans skal utpekes som den tapende part i den nye oppgavefordelingen, må det bli fylkesmannsembetet.Fra 1. januar 2003 trer viktige reformer i kraft. Ansvaret for landbruk og miljøvernsaker blir overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunen og til dels til kommunalt nivå. — Ikke plaster på såret Det gjelder fremfor alt saker som gjelder forurensning og støy, arealplanlegging, kulturminnevern, bygdeutvikling og skogbruk.Statsråd Brustad benektet overfor pressen i går at de nye oppgavene til fylkeskommunene er ment som et plaster på såret for at staten overtar ansvaret for sykehusene. - Det er et reelt og saklig behov for å holde på et sterkt regionalt folkevalgt nivå, var ordene hun brukte. Færre fylker ønskelig Hun var overbevist om at det fortsatt vil være oppgaver som er for store for de enkelte kommuner. Derfor er det all grunn til å opprettholde fylkeskommunen, slik hun så det. Likevel er det et ønske å få færre fylker og færre kommuner. Men tvangssammenslåing er utelukket.- De skal både få beholde effektiviseringsgevinsten og ikke miste noen av de statlige rammeoverføringene de i dag nyter godt av, lovte hun. Færre vegkontorer Sylvia Brustad antydet dessuten som et lokkemiddel at fylker som slår seg sammen vil få større oppgaver innen samferdselssektoren.Uavhengig av fylkesinndelingen er de statlige vegkontorene under press. Regjeringen vil redusere antallet vegkontorer fra dagens 19 til 5-8.Brustad nevnte ikke konkret hvordan inndelingen er tenkt, men et vestlandsk vegkontor som omfatter minst både Hordaland og Sogn og Fjordane er aktuelt. Handlefrihet i kommunene I kommunene skal lokalpolitikerne få gleden av større handlefrihet.Det blir mindre av øremerkete midler, og kommunene skal selv få bestemme hvilken kompetanse de skal kreve av for eksempel rektorer, biblioteksjefer og andre etatssjefer. Kravet om alle slags handlingsplaner skal dessuten bli mindre.