Statistikken Bergens Tidende har fått fra Statens vegevesen, viser at det har vært flere timer stengte høyfjellsoverganger i Sør-Norge enn de foregående tre årene. Også tallet på timer med kolonnekjøring er høyere denne vinteren.

Veiene på høyfjellet mellom Vestlandet og Østlandet stenges oftest av uvær – en kombinasjon av vind og snøfall/snøføyke. Hvis denne kombinasjonen er vanskelig, men ikke er så ille at veiene må stenges, praktiseres det kolonnekjøring.

Da blir bilene stanset ved en veibom, og blir eskortert over fjellet av en brøytebil. Noen steder – som for eksempel på Rv 7 over Hardangervidda – praktiseres to typer kolonnekjøring. Hvis det er mulig, kjøres kolonne der også småbiler kan være med.

Ulik praksis

Men hvis det er sterk snøføyke, tillates ikke småbiler å kjøre i kolonnen. Da blir det kolonnekjøring bare for biler over 7,5. I praksis betyr det større kjøretøy som busser og lastebiler. På E 134 over Haukelifjell praktiseres ikke denne oppdelingen, og der kjøres bare en type kolonnekjøring.

I noen tilfeller stenges høyfjellsveiene av snøskred eller fare for snøskred. Dette gjelder ikke minst på Rv 13 over Vikafjell og Rv 53 Tyin – Årdal.

Andre ganger kan høyfjellsovergangene holdes stengt eller det blir innført kolonnekjøring på grunn av smal kjørebane etter uværsperioder. Brøytemannskapene trenger arbeidsro til å få utvidet kjørebanen til full bredde.

Få problemer på to veier

Av statistikken går det frem at to høyfjellsoverganger mellom Vestlandet og Østlandet har markert færre problemer enn de øvrige. Minst problemer og altså best regularitet har Ev 16 over Filefjell. Denne vinteren var den stengt bare 22 timer og hadde kolonnekjøring i bare 9 timer. Også Rv 52 Hemsedal har hatt god regularitet med 67 timer stengt og 211 timer kolonnekjøring og 4 timer kolonnekjøring for biler over 7,5 tonn.

Tyin – Årdal verst

Størst problemer denne vinteren har det vært på Rv 53 Tyin – Årdal som følge av uvær, fare for skred og stengt på grunn av oppryddingsarbeid. Denne veien har vært stengt i 995 timer i vinter, og har ikke praktisert kolonnekjøring.

Problemer med å holde veien åpen har det denne vinteren som vanlig vært på Rv 13 over Vikafjell. I alt 963 timer har veien vært stengt, det har vært 648 timer kolonnekjøring og 55 timer kolonnekjøring for biler over 7,5 tonn.

Regulariteten har også vært dårlig på Rv 7 over Hardangervidda. I vinter har denne veien vært stengt i 637 timer, hatt kolonnekjøring i 524 timer og 125 kolonnekjøring for biler over 7,5 tonn.

KOLONNE: Alternativet til stenging er kolonnekjøring som her mellom Aurland og Hol. I 2006/2007 var denne veien stengt 483 timer.