MAJ-BRITT DAHL

KEN ROSSLAND

Dette kommer frem i Bergensklinikkenes trendrapport "Føre var", som ble presentert i dag.

Andre hovedtrekk i rapporten viser:

  • Ingen store endringer i alkoholbruket.
  • Stabilt når det gjelder illegale stoffer.
  • Som før er bildet sammensatt år det gjelder bruk av medikamenter.

For to år siden var det mye rohypnol på det illegale markedet. Etter at dette legemiddelet ble fjernet fra apotekene, har tilgangen minket kraftig. De to siste årene har det vært en nedgang i bruken av ecstasy.

Rapporten "Føre var" presenteres av Bergensklinikkene hvert halvår. Dette er den fjerde i rekken.

"Føre var" fanger opp trender som kommer de neste månedene. For å lage rapporten er det brukt 48 kilder: Vanlig statistikk på salgstall for alkohol, antall som blir behandlet i hjelpeapparatet, data fra hjelpetelefon og tall fra kriminalitets— og fengselsvesen.

I tillegg tråles internettsider, ungdomsmedier og lokalaviser. Diskjockeyer og dørvakter intervjues.