En undersøkelse fra NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) for noen år tilbake, viser at det er rundt 95 prosent jenter på helse— og sosialfag og ca. 90 prosent jenter på formgivningsfag. På mekaniske fag og elektro er det rundt 95 prosent gutter.

Salg og service, allmennfag og idrettsfag har omtrent like mange jenter som gutter.

Kilde: Likestillingssenteret 2003