Det kommer frem i den siste kartleggingen av byens rusmiljø, Bergensklinikkenes Føre Var-rapport. Der advares det også mot Facebook som et nytt treffpunkt for dophandel.

Av alle rusmidler som brukes og omsettes her i byen, er det hasjbruk som øker. Og det skjer gjerne åpenlyst.

— Cannabis er mer brukt på utestedenes røykeplasser, sier spesialkonsulent Liv Flesland.

I tillegg til at det røykes hasj blant unge voksne på byens utesteder, er det også en klar trend at cannabis er mer brukt blant yngre grupper. Hvilke aldersgrupper det dreier seg om, sier rapporten ingenting om.

Kan lite om hasj

Cannabis brukes både alene og i kombinasjon med alkohol eller heroin. Flesland frykter at hasj er blitt et ikke-tema hos støtteapparatet, og at det kan forklare noe av den økte bruken. Føre Var-rapporten bruker både fagfolk, mediekilder, kjente brukergrupper og et såkalt trendpanel som informanter. Det siste er for å fange opp bruk blant nye grupper.

— Vi finner faktisk et lavere kunnskapsnivå om cannabis enn forventet. Cannabis er blitt så vanlig at vi kanskje glemmer det. Det er særlig unge i definerte risikogrupper som tar i bruk dette rusmiddelet, sier Flesland.

I rapporten kommer det frem at bruken av alkohol går svakt nedover. På spørsmål om det er en sammenheng mellom økt bruk av cannabis og redusert alkoholkonsum, sier Flesland dette:

— Det er de eldre over 20 og 30 år som har den største økningen i bruken av hasj, og dette er i de etablerte miljøene. Det er ingen av våre funn som tyder på at cannabis erstatter alkohol, man kan bare spekulere i om det er en sammenheng, sier hun.

Facebook-salg

Facebook seiler nå opp som en markedsplass for kjøp og salg av rusmidler, ifølge rapporten. Det er en økende tendens til at folk oppretter kontakt via sosiale medier i stedet for å bruke sms.

Det kan gjøre rusmidlene tilgjengelig for flere og kanskje bidra til større nyrekruttering til rusmidler.

— Dette gir oss en større utfordring når vi skal kartlegge rusmidlene, sier Liv Flesland.