Det er Ap og sentrumspartiene enige om i en innstilling om endringer i oppdrettsloven som ble avgitt onsdag.

-Dette betyr at de store raiderne nå kan glemme å vokse seg store ved å kjøpe opp de små, sier leder i næringskomiteen Morten Lund (Sp) til NTB.

Flertallet understreker at små oppdrettsanlegg, nye eiere og foredlingsbedrifter skal gå først i køen ved tildeling av de nye oppdrettskonsesjonene. Det vil også være aktuelt å selge konsesjonene billigere dersom de som får konsesjonene har vansker med å betale maksimalprisen på fem millioner.

Næringskomiteens flertall går også inn for å utrede om det skal innføres en omsetningsavgift dersom konsesjonene blir solgt videre etter at bindingstiden på ti år er gått. Det skal også utredes om "merd-kommunen" skal kunne kreve inn en arealavgift fra havbruksanlegg.

Det vil være opp til regjeringen å avgjøre hvor de nye konsesjonene skal legges, men næringskomiteens flertall mener områder som fra før har få konsesjoner, skal prioriteres ved tildeling. Det er ikke avklart om noen fjorder iblant annet øst-Finnmark skal holdes oppdrettsfrie.