Tallene fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at det i fjor ble registrert flere chlamydiatilfeller enn i noe år siden 1991.

–Det kan skyldes økt smittespredning, økt diagnostisering med bedre laboratoriemetoder, mer målrettet prøvetaking eller kombinasjoner av disse faktorene, heter det i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Instituttet mener at alle personer under 25-30 år bør få tilbud om chlamydiatest etter hvert partnerskifte.

328 personer fikk diagnosen gonoré i fjor, mot 252 året før. Bare 70 av de smittede var kvinner, og gjennomsnittsalderen deres var 23 år. Gjennomsnittsalderen for mennene var 33 år. Det er flest tilfeller av gonoré i Oslo, Akershus og Hordaland. 47 av pasientene var smittet av en gonoretype som er motstandsdyktig mot antibiotika. 18 av disse var smittet i Thailand.

— Mange menn smittes med gonoré av prostituerte i Sørøst-Asia eller av andre menn. Gonoré kan dermed indikere alvorlig risikoatferd i forhold til HIV-infeksjon. Pasienter med gonoré bør tilbys rådgivning og HIV-testing, heter det i rapporten.

Folkehelseinistituttet registrerte 33 nye tilfeller av syfilis i fjor, mot 41 tilfeller året før. Etter et syfilisutbrudd blant homofile menn i Oslo i 1999 synes sykdommen å ha etablert seg i gruppen, mener instituttet. 25 av de nye tilfellene var menn smittet homoseksuelt, de fleste i Oslo. Fem av de 33 ble smittet i utlandet.

(NTB)