Storbritannia har i dag over 10.000 tonn med radioaktivt avfall lagret rundt på atomanlegg, og mengden vil øke til en halv million tonn i løpet av det kommende århundret. Mange av de radioaktive stoffene har en halveringstid på tusenvis av år. Landets aldrende atomindustri er blitt en formidabel økonomisk og miljømessig utfordring for myndighetene. Det vil koste britiske skattebetalere minst 450 milliarder kroner å rydde opp etter virksomheten til det statseide selskapet British Nuclear Fuels som blant annet eier Sellafield-anlegget.

Uforsvarlig lagring

Atomsøppelet kan også være en tikkende miljøbombe. En rapport som tidligere i sommer ble overlevert regjeringen i London, konkluderer med at nesten 90 prosent av avfallet er lagret på en uforsvarlig måte. Nå har den britiske regjeringen offentliggjort en strategi som skal rydde opp i den delen av atomavfallet som ikke lagres i deponier, men som slippes ut i miljøet. Ifølge regjeringen vil utslippene til havet bli kuttet i et omfang som vil gjøre at Storbritannia vil oppfylle sine internasjonale forpliktelser om reduksjoner i radioaktive utslipp. Ifølge Ospar-konvensjonen om beskyttelse av havmiljøet i Nordøst-Atlanteren skal det være slutt på radioaktiv forurensning av havmiljøet innen år 2020.

Miljøorganisasjoner hudfletter den nye strategien fra Blair-regjeringen. De hevder myndighetene skyver oppryddingen foran seg, og at utslippene vil fortsette på dagens nivå frem til 2012. Da skal nemlig alle de gjenværende reaktorene av den såkalte Magnox-typen og gjenvinningsanlegget for denne brenselstypen på Sellafield-anlegget være stengt.

Miljøvernere mener Magnox, som benyttes i landets eldste atomreaktorer, er et sikkerhetsmessig og miljømessig farlig atombrensel. Så lenge reprosesseringen av det gamle brenselet foregår, vil utslippene fortsette.

Ny utsettelse

Det norske presset for å få britene til å slutte med utslippene av stoffet technetium-99 som fraktes med havstrømmene langs hele norskekysten, har ført til at avgjørelsen om fremtidige utslipp av dette stoffet er blitt utsatt en rekke ganger.

Nå sier den britiske ministeren for mat og -miljøsaker, Margaret Beckett, at en avgjørelse vil bli fattet om kort tid. Det samme har vært sagt med jevne mellomrom fra regjeringshold siden januar i år.

Statsminister Kjell Magne Bondevik bad i vår sin britiske kollega Tony Blair om å stanse utslippene snarest. Norge truer dessuten fortsatt Storbritannia med rettssak for å få slutt på technetium-forurensningen.