Dermed gikk det som norske myndigheter, fiskeriinteresser og miljøorganisasjoner fryktet. Det britiske miljødirektoratet, Environment Agency, ga rett før helgen grønt lys for fortsatte utslipp av technetium til Irskesjøen. Beslutningen fra det britiske miljødirektoratet skjer etter en høringsrunde der blant annet de nordiske regjeringer har klaget og protestert til den britiske regjeringen.

Statsminister Jens Stoltenberg har skrevet brev til sin britiske kollega Tony Blair og uttrykt dyp norsk bekymring, og en representant for den britiske ambassaden er blitt kalt inn til Utenriksdepartementet. Der ble tjenestemannen overlevert protestskriv fra organisasjoner, næringsinteresser og kommuner langs hele norske kysten.

Resultatløst press

Halmstrået Norge og andre kystnasjoner i de berørte havområdene nå klamrer seg til, er at den britiske miljøvernministeren skal overprøve innstillingen fra sitt eget miljødirektorat. Få tror det vil skje.

— Kravene fra Norge, Irland og Greenpeace om øyeblikkelig stans eller reduksjon i utslippene har vært helt nytteløse, fastslår Pete Roche i Greenpeace Storbritannia.

Miljødirektoratets beslutning betyr at Sellafield får lov å slippe ut technetium tilsvarende 90 TBq årlig frem til år 2006. I praksis betyr dette likevel at utslippene kan komme til å øke. Det skyldes at utslippstillatelsen i dag ikke utnyttes fullt ut.

Tømme tankene

Nå skal imidlertid store mengder av atomavfallet spyles ut i havet gjennom utslippsrørene. Miljødirektoratet skriver rett ut at den nye strategien med å tømme tankene gjør det mulig å kvitte seg med dette flytende radioaktive avfallet innen år 2006. Fra da av skal utslippene ned på et nivå tilsvarende 10 TBq per år. Det er dårlig nytt for norske miljømyndigheter, men desto hyggeligere for eieren av Sellafield-anlegget.

For det er British Nuclear Fuels (BNFL), som nå har trukket det lengste strået i kampen mot land som Irland og Norge rundt atomforurensningen. BNFL er i dyp økonomisk krise, blant annet som følge av skandaler rundt forfalskning av sikkerhetsgarantier knyttet til en atomlast til Japan. Nå slipper selskapet å investere i nyen rensetiltak som kunne stanset utslippsstrømmen. Den irske regjeringen kaller technetium-utslippene for "totalt uakseptabel".

Alternativet til fortsatte utslipp er å omgjøre technetium til fast form og så lagre det, men BNFL har avvist dette og andre løsninger med begrunnelsen at de ikke teknisk lar seg gjennomføre. Statens Strålevern i Norge avviser dette argumentet.

Mangedoblet

Via havstrømmene når technetium norske kystfarvann og havområder. Sellafield-utslippene er den største kilden til radioaktiv forurensning også i de nordlige havområdene, inkludert Barentshavet.

Siden midten av nittitallet er de radioaktive nivåene i tang, hummer og skalldyr mangedoblet som følge av strømmen av technetium fra Sellafield. Havforskere er bekymret fordi man ikke aner de fremtidige miljøkonsekvensene. Technetium har en halveringstid på 213.000 år. Fiskerinæringen frykter at markedet for norske sjømatprodukter vil bli skadelidende hvis atomutslippene ikke blir stanset.

ATOM-VERSTING: Sellafield er Europas største atomforurenser, og britiske miljømyndigheter lar nå anlegget få lov til fortsette utslippene av technetium i fem nye år. Det betyr høyere radioaktive nivåer i norske havområder.
ARKIVFOTO: REUTERS