Vi går mindre på besøk hos hverandre enn tidligere. Nå er vi 1 time mer alene per dag enn vi var i 1990.

Samtidig er vi også mindre hjemme enn i 1980, og vi bruker i stedet mer tid på reise og på offentlige steder.

1 time mer alene

Vi er 1 time mer alene per dag i 2000 enn vi var i 1990, går det frem av Tidsbruksundersøkelsen 2000. Dette er gjennomsnittstall basert på alle dager i et helt år. Når man sover, regnes det som å være alene. Menn er mer alene enn kvinner. Barna er aller minst alene per dag. Jenter er litt mer alene enn gutter.

Eldre mest alene

De unge er også mindre alene enn andre, mens de eldre er mest alene. Unge er minst sammen med husholdsmedlemmer.

Vi er mer alene når vi er på reise enn når vi er på andre oppholdssteder. Vi er mer sammen med andre når vi holder på med fritidsaktiviteter enn andre aktiviteter. Vi er alene i halvparten av arbeidstiden. Menn er noe mer alene på jobben enn kvinner.