Antall timer som brukes på nett relatert til fritid, er jevnt over høyere enn det som er relatert til studier, viser årets studmagundersøkelse.

— Vi har sett noe tilsvarende i undersøkelser av nettbruken hos elever i grunnskolen og videregående. De bruker mer tid på underholdning på nettet enn på faglige aktiviteter. Så det er ikke så overraskende at de tar med seg noe av dette over i studenttilværelsen, sier forsker Cathrine Tømte ved Nifustep.

Samtidig understreker hun at grensen mellom fag og underholdning ikke alltid er så enkel å trekke.

— Sosiale medier blir i økende grad tatt i bruk i undervisningen. Det har vi sett ved noen læresteder. Trolig vil overgangen mellom fag og fritid på nett bli enda mer glidende i årene som kommer, sier Tømte.

Studmag-undersøkelsen tyder på at menn er mest opptatt av underholdning på nettet. Andelen menn som bruker mer enn to timer på nettet i forbindelse med fritid er hele 55 prosent, mens andelen kvinner bare er 34 prosent. Men kvinnene er ivrigst på Facebook. Hele 82 prosent av kvinnene er innom nettstedet minst en gang daglig, mens tilsvarende andel blant mannlige studenter er 74 prosent.