Norge har sterkt understreket behovet for en felleseuropeisk innsats for klimaforskning og marin forskning. Dette blir et sentralt tema når EU-kommisjonær for forskning, Philippe Busquin, møter forskningsinstitusjonene i Bergen. De vil benytte anledningen til å profilere Bergen som senter for marin forskning og klimaforskning i Europa. Marin sektor oversett Busquins besøk aktualiserer en debatt om hvordan Norge kan bruke forskningssamarbeidet i EU for å løfte kvaliteten på norsk forskning opp på et høyere nivå. Det skriver strategidirektør i Norges forskningsråd, Kari Kveseth, i en kronikk i Bergens Tidende i dag.EUs planer for forskning i årene som kommer overser den marine sektorens samfunnsmessige betydning og potensial i europeisk samarbeid, mener Kveseth. Blir lagt merke til UiB blir lagt merke til for sin marine forskning. Klimaforsker Svein Østerhus og kolleger er blant dem som har fått internasjonal oppmerksomhet. De har vært med i en forskergruppe som har dokumentert at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes. De oppsiktsvekkende resultatene er nylig publisert i ett av verdens mest prestisjefylte forskningstidsskrift «Nature». Vert for dagens besøk er næringsminister Grete Knudsen. EU-kommisjonæren skal blant annet møte representanter for forskningsinstitusjonene i Bergen, de fire norske universitetene og Norges Forskningsråd. Besøket avsluttes fredag på Troll C-plattformen.