— Elevene skal se at spørsmål om menneskerettigheter ikke bare gjelder den store verden, men også angår vår egen hverdag, sier statssekretær Helge Ole Bergesen (H) i Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

I faget skal elevene få en oversikt over de ulike internasjonale organisasjonene som fremmer og håndhever menneskerettighetene og hvordan Norge oppfyller sine forpliktelser.

Faget blir et av 13 nasjonale valgfag.

(NTB)