ANJA WENDELBORG FREMO— Dette viser at kvinner skjønner at kvotering ikke handler om å putte middelmådige damer foran dyktige menn, men om å hindre middelmådige menn i å stenge for dyktige damer, sier Kjell Erik Øie, politisk rådgiver for barne - og familieministeren.Han synes det er synd at så mange menn ikke ser ut til å ha skjønt det samme. Tallene kommer frem i en undersøkelse Norsk Gallup har utført blant 1000 kvinner og 500 menn.Menn fra 30 til 60 år ser ut til å være mest skeptisk til regelen om 40 prosents representasjon av hvert kjønn. Bare litt over 50 prosent i denne aldersgruppen svarer ja på spørsmålet Norsk Gallup har stilt på vegne av Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftenposten og Adresseavisen. Også i private bedrifter Ifølge kommuneloven og likestillingsloven skal hvert kjønn være representert ved minst 40 prosent når det offentlige oppnevner styrer og utvalg. I forrige uke sendte regjeringen ut et høringsforslag hvor målet er at også aksjeselskaps styrer også skal omfattes av 40-prosentregelen.De yngste kvinnene og kvinner i alderen 45 til 59 år, er mest positiv til kravet om jevn fordeling på kjønn i offentlige styrer og utvalg. Vel 74 prosent av de spurte kvinnene i disse aldersgruppene støtter 40-prosentregelen. – Jeg tror resultatet av undersøkelsen hadde vært enda mer negativt dersom det hadde vært spurt om kjønnsrepresentasjonen i private styrer, sier likestillingsombud Kristin Mile.Hun er overrasket og skuffet over at ikke flere menn ser nytten av en mer lik kjønnsfordeling i styrer og utvalg. Nye fjes – Jeg tror det er viktig at vi har fått dette pålegget. Dermed har man blitt tvunget til å se seg om etter kompetanse andre steder enn man tradisjonelt har sett. På den måten synliggjøres nye mennesker, både menn og kvinner, sier Mile.Likestillingsombudet ser også svært positivt på at regjeringen foreslår tiltak for å kreve at begge kjønn er representert i bedriftsstyrer.– Kvinneandelen i private styrer har ikke økt noe særlig, til tross for at alle sier at de ønsker det. Derfor tror jeg mange innser at det må mer dramatiske virkemidler til for å få en endring.– Dette vil bli en stor debatt, men jeg har tro på at det vil gå gjennom. Det kommer selvsagt an på hvordan Stortinget ser ut etter valget til høsten, påpeker Mile.Regjeringens forslag er ute på høring til 1. oktober. Knapt halvparten Kjell Erik Øie i Barne- og familiedepartementet sier at regjeringen ikke ønsker å tvinge bittesmå privateide selskap til å oppfylle en 40-prosentregel.– Målsettingen er at statsaksjeselskap, statsforetak og allmennaksjeselskap skal ha minimum 40 prosent av hvert kjønn representert i styret, sier Øie.Ifølge en kartlegging Næringsdepartementet har gjort, har 48 prosent av landets bedrifter ingen kvinnelige styremedlemmer. Bare åtte prosent av bedriftene har kvinner representert både i styret og i ledergruppen.

SKUFFET: Likestillingsombud Kristin Mile er skuffet over at ikke flere menn ser nytten av en mer lik kjønnsfordeling i styrer og utvalg.
ARKIVFOTO: SCANPIX