Menn sparer både et høyere månedlig beløp og plasserer pengene i mer varierte spareformer enn kvinner, ifølge den ferske undersøkelsen Sparepuls 2007.

Undersøkelsen, gjennomført av Synovate MMI på oppdrag fra Postbanken, viser at menn i gjennomsnitt sparer 2510 kroner i måneden, mens kvinner i snitt sparer 1802 kroner i måneden.

Dette, kombinert med at menn i større grad plasserer pengene sine i spareformer med høyere risiko og høyere avkastning, mens kvinner stort sett foretrekker banksparing, gjør at menn i snitt har langt over dobbelt så mye oppsparte midler som kvinner.

Mens kvinner i gjennomsnitt har 133.660 kroner «på bok», disponerer menn i gjennomsnitt et beløp på hele 319.070 kroner, ifølge undersøkelsen.

— Jeg synes dette er en skremmende stor forskjell, sier forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken.

Avspeiler inntekt

Forbrukerøkonomen forklarer den enorme forskjellen i antall sparepenger hovedsakelig med at menn i snitt tjener mer enn kvinner, og dermed kan sette til side mer i slutten av måneden.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn var i 2005 på 390.100 kroner, mens kvinner hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 226.100 kroner samme år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

— Menn tjener mer, så jeg vet ikke om disse tallene avslører noen vesentlige kjønnsforskjeller, kommenterer LO-økonom Eystein Gjelsvik.

— Jo mer du tjener, jo mer kan du spare.

Informasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand er heller ikke overrasket over resultatet av Postbankens undersøkelse.

Han har sett lignende tall tidligere, og forklarer det på samme måte som Holm og Gjelsvik:

— Menn har høyere inntekt.

- Lar mannen styre

Førsteamanuensis Knut Boye ved Norges Handelshøyskole (NHH) er enig i at forskjellene i sparing avspeiler inntektsforskjeller mellom kjønnene, men mener en delårsak også kan være at menns og kvinners inntekt disponeres på ulikt vis.

— I den grad et par har en samlet økonomi, brukes kanskje kvinnes inntekt til å dekke de løpende utgiftene, mens mannens inntekt går til sparing, sier han.

Boye tror at kvinner kan ha mye å hente på å involvere seg mer i husstandens sparing.

— Mange har i for stor grad latt mannen styre med dette, og i noen tilfeller er de kommet skjevt ut. Mannen har noen ganger spekulert på måter som kvinnen ikke ville ha gjort, og som i ettertid har vist seg å være uheldig for familieøkonomien, sier han.

Sprer sparepengene

I jakten på best mulig avkastning på sparepengene, velger nemlig menn gjerne mer risikofylte spareformer enn kvinner, ifølge undersøkelsen. Mens kvinner hovedsakelig sparer i renter, sprer menn i større grad pengene i ulike spareformer.

— Menn er flinkere til å spre sparingen, de har mer penger stående i enkeltaksjer og IPA/livrente. De er generelt mer villige til å ta høyere risiko, fordi de ønsker høyere avkastning, sier Holm i Postbanken, som også tror at ulike holdninger kan være med på å forklare sparegapet mellom kjønnene:

— Vi ser fra tidligere undersøkelser at menn i større grad enn kvinner ser det som sin oppgave å være husstandens hovedforsørger.

Hauge Jon