Det viser en amerikansk undersøkelse av 1725 unge voksne av Barbara Morse fra 1995. En studie fra 1989, der forskerne Sugarman og Hotaling gjennomgår 20 undersøkelser av voldsbruk mellom partnere, viser at 39 prosent av kvinnene i gjennomsnitt rapporterer at de en eller annen gang har gått til angrep på mannen. 36 prosent sier mannen i løpet av parforholdet har gått til angrep på dem.