AGNETHE WEISSER Bare et fåtall av henvendelsene til den landsomfattende krisetelefonen for menn gjelder vold begått av kvinner. Men pressekontakt Thomas Hansen sier at han har registrert en økning de siste årene. Han forteller om tilfeller der menn går med blåmerker, andre har vært nødt til å oppsøke legevakten og blitt oppfordret til anmelde forholdet.

— For menn er temaet svært tabubelagt. De kvier seg for å fortelle om det - selv i en anonym telefonsamtale. Når vi registrerer en økende tendens, kan det være fordi menn likevel er blitt mer åpne, sier Hansen. Blant de rundt 60 henvendelsene i måneden, er det anslagsvis to eller tre som dreier seg om fysisk mishandling. De fleste gjelder samlivsbrudd, problemer i ekteskapet eller andre personlige kriser.

Mens det er 83 krisesentre for kvinner her i landet, er det ingen rene krisesentre for menn. Krisesenteret for Nord-Østerdal og Røros er det eneste som tar imot voldsofre av begge kjønn. I løpet av året er det mellom ti og femti menn fra hele landet som kontakter senteret på telefon.

— Det er sjelden de ringer fordi de blir mishandlet. Helst ønsker de å snakke om problemer i samlivet. Men i løpet av samtalen går det av og til frem at kona eller samboeren går løs på dem fysisk, sier daglig leder Kristin Holand. Bare noen få menn har i løpet av de siste årene bodd på senteret.