Årets TV-aksjon, Drømmefanger, skal gi hjelp til misbrukte og voldsutsatte kvinner.

— Vi støtter ikke TV-aksjonen i den utstrekning den holder menn og mannlighet kollektivt skyldige i all urett og vold som rammer kvinner, og i den utstrekning den fremstiller kvinner som utelukkende ofre og menn som utelukkende overgripere, heter det i oppropet.

Bak aksjonen står ledere for flere fedre- og foreldreorganisasjoner. Blant dem er Pappagruppen i Venstre, Foreningen Aktive Fedre og leder for lokallaget i Oslo/Akershus i Foreningen 2 foreldre. Også enkeltpersoner, deriblant tidligere tingrettsdommer Øivind Østberg, står bak oppropet.

— Misbrukte og voldsutsatte kvinner er av de ofre i verden som vi sterkest ønsker å hjelpe. Men årets aksjon preges av en ideologi og fortolkningsramme som bør utfordres. For vi synes den er veldig ensidig. Grunnen er at det bare er kvinner som mottar midlene, sier en av initiativtakerne til oppropet og leder av pappagruppen i Venstre, Stig Breistein, til Aftenposten.

Lederen for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, har ingen forståelse for oppropet. Hun er klar over at noen kvinner utøver vold, men sier at skadene generelt ikke er så store som de menn forvolder.