I en fersk MMI-undersøkelse sier åtte av ti kvinner at de har hovedansvaret for klær, mens nesten ni av ti menn sier de har hovedansvaret for vedlikehold og reparasjon av hus og bil.

— Vi ser en svært tradisjonell ansvarsfordeling. Kvinner vasker hus, lager mat og vasker og reparerer klær. Menn tar ansvar for å vedlikeholde og reparere hus og bil, sier Monica Martinussen, førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Tromsø, til Dagbladet.

Ansvarsdelingen er størst når det gjelder pass av økonomi, planlegging av viktige innkjøp og forandringer i husholdningen.

MMI-undersøkelsen viser at det er en viss sammenheng mellom inntekt og ansvarsdeling. Både kvinner og menn med lav inntekt rapporterte at de tok noe mer ansvar for arbeidsoppgaver i hjemmet.