Finansnæringen mener dette vil føre til konkurransemessig ulempe for de norske selskapene, fordi ingen selskaper i andre land på kort sikt vil måtte legge om sin praksis. Mindretallet i klagenemnden mener en omlegging fra 21. januar 2006 er urimelig og unødvendig. De mener også det er rom for unntak i det kommende likestillingsdirektivet fra EU, når kjønnsforskjellene er statistisk «bevist».

Saken som er behandlet i Klagenemnda for likestilling, gjelder bare skade— og sykeforsikring.

— Når dere har reagert på kjønnsskillene i prisen på bilforsikringer, hvorfor tar dere ikke opp at menn må betale mer for livsforsikring enn kvinner?

— Vi har tidligere vurdert det også, men her er det vanskeligere å finne kjønnsnøytrale kriterier. Vi mener derfor det er tillatt å gjøre forskjell på kjønnene når det gjelder pensjons- og livsforsikringer. Menn må betale mer for livsforsikringer, mens kvinner må betale mer for pensjonsforsikringer siden de lever lenger, sier nestleder Lars Christensen hos Likestillingsombudet. Han understreker at dette forholdet er ikke behandlet av Klagenemnda.