Nord-Troms tingrett har ilagt mannen en straff på tre år og fire måneders ubetinget fengsel.

I tillegg er mannen dømt til å betale 185.000 kroner i erstatning og oppreisning til gutten. Han må også betale 3.000 kroner i saksomkostninger, melder Nordlys.

Retten mener overgrepene pågikk i nærmere sju år, fra gutten var ti år gammel. Det er ifølge retten snakk om grove overgrep, og retten mener 71-åringen har utnyttet tillits— og avhengighetsforholdet som gutten hadde til sin adoptivfar.

Tingretten mener også det er skjerpende at overgrepene har skjedd i fornærmedes hjem, et sted der han burde være trygg.

– Tiltaltes handlinger har vært bevisste og planmessige. Det legges til grunn at handlingene var motivert ut fra egen seksuell nytelse og tilfredsstillelse, heter det i dommen mot den kristne menighetslederen.

Gutten har forklart at det dreier seg om rundt 200 overgrep i løpet av de sju årene, og at 20-30 av disse skal ha vært svært alvorlige. Den dømte 71-åringen har innrømmet at det har skjedd overgrep, men i langt mindre omfang enn det fornærmede har forklart.

Aktor hadde lagt ned påstand om fire års fengsel.