Som stortingsrepresentant forlangte justisminister Knut Storberget at voldtektssaker skulle for retten innen seks måneder. Bistandsadvokat Birgit Vinnes krever at justisministeren nå tar ansvaret for at saksbehandlingen går ned.

– Jeg mener at justisministeren må ta ansvar for at det skal bli innført tidsfrister i disse sakene, sier hun til NRK.

– Det er ganske vanlig at det går halvannet til to år fra anmeldelse til en rettssak. Mange vil da føle at de blir tråkket på og at de ikke har blitt tatt seriøst. Og så er det den belastningen ved at de har vanskelig å komme seg videre i livet før saken har blitt behandlet i rettssystemet, for da henger den liksom over de hele tiden, sier Vinnes.

En undersøkelse Dagsavisen har foretatt ved de store politidistriktene viser en sterk økning i antall sedelighetssaker.