Storberget referer til flere rapporter der folk er blitt ransaket, strippet og holdt igjen. Overfor Aftenposten sier justisministeren at han vil sørge for en gjennomgang av reglene som landets vektere skal forholde seg til.

– Jeg har møtt folk som forteller om ransaking og stripping langt over det som vektere kan tillate seg. Slik sett bidrar ikke vektere til å skape mer trygghet i samfunnet, de skaper derimot mer utrygghet, sier Storberget.

Han presiserer at det er politiet som har myndighet til å bruke tvang og det er en utvikling der vektere i altfor stor grad tar seg til rette.