Det er VG som presenterer tallene, som finnes i en rapport som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har laget for Sosial— og helsedirektoratet.

Dødsrisikoen for ulike skader

Sykehus Hoftebrudd Hjerneslag Hjerteinnfarkt
Førde sentralsjukehus 8,8 10 26,3
Haraldsplass diakonale sykehus 8,9 23,4 20
Haugesund sjukehus 5 17,8 19,8
Haukeland universitetssykehus 7,5 13,2 17,7
Lærdal sjukehus 20 16,9
Nordfjord sjukehus 14,3 21,5 20
Sentralsjukehuset Rogaland 7,3 12,5 18,1
Stord sjukehus 8,2 14,8 22,2
Volda sjukehus 6,2 12,9 21,3
Voss sjukehus 8,6 13,5 16,7
Ålesund sjukehus 3,6 10,6 18,3

Odda sjukehus og Førde sentralsjukehus/Florø er ikke med på lista fordi de ikke har behandlet nok pasienter innenfor disse kategoriene.

På grunn av forskjellige registreringsmetoder ved ulike sykehus er det noe usikkerhet rundt tallene, skriver VG.

Kritiserer tallbruken

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten går i en pressemelding ut mot måten VG presenterer tallene på. Kunnskapssenteret kritiserer VG for å bruke tall fra ett bestemt år, og hevder at dette gir et feilaktig bilde av forskjellene mellom sykehusene.

I en pressemelding skriver de "Tabellen gir ikke noe sant bilde av situasjonen, fordi dødelighetstall kan variere, av ren tilfeldighet, fra år til år for enkeltsykehus og mellom sykehusene. Kunnskapssenteret har behandlet råtallene og justert for en rekke faktorer. Når tallene er justert for alle fakta som vi har mulighet til å justere for per i dag, blir variasjonene mye mindre enn tabellen i VG viser."

Til bt.no sier pressekontakt ved Kunnskapssenteret, Nina Husom, at det ikke finnes tall som kan fortelle noe om kvalitetsforskjellene mellom sykehus.

— Vi trenger gode data. For å få dette må vi ha et nasjonalt pasientregister og sykehusene en felles måte å utføre registreringene på.

VG har brukt tallene for 2001, noe gjennomsnittstall finnes ikke i rapporten, det er disse du finner i tabellen nedenfor.

Du kan her laste ned hele rapporten om sykehusene.

Ifølge VG er dødeligheten etter hjerteinfarkt 26,3 prosent ved Førde sentralsjukehus. Til sammenlikning er tallet 1,6 prosent ved Feiringklinikken.

Stord sjukehus kommer også høyt opp på listen. Femteplass med 22,2 prosent, i følge VG.

Førde sentralsjukehus kommer bedre ut hvis man ser på dødeligheten etter hjerneslag. Her har de den tredje laveste dødeligheten i landet, med 10 prosent.

Sykehuset Innlandet Elverum kommer best ut med 8,8 prosent, mens Sykehuset i Vestfold Larvik kommer dårligst ut med 28,1 prosent, skriver VG.