– I den grad det var en situasjon, så var jeg til stede. Denne gangen har jeg opplevd fakta selv, og jeg kjenner til forholdene ikke bare fra dokumenter, sier Staff til NTB.

Sandstrøms advokat vil ikke si noe om de konkrete forholdene som skal ligge til grunn for suspensjonen. Ifølge Statens helsetilsyn skal det dreie seg om strengt personlige forhold.

Fredag besluttet Statens helsetilsyn å suspendere Sandstrøm i seks måneder. Helsetilsynet mener psykologen må anses for å være en fare for sikkerheten i helsetjenesten, og har i en samlet vurdering kommet fram til at det foreligger grunn til å tro at psykologen er uegnet til å utføre psykolog-yrket forsvarlig.

Suspensjonsvedtaket vil, ifølge Staff, høyst sannsynlig bli klaget inn for Statens helsepersonellnemnd.

Tilsynssaken knyttet til påstandene om utstedelse av uriktige erklæringer går videre uavhengig av suspensjonen.