LO står fast på at folk fortsatt skal ha full lønn under sykdom, selv om det skulle vise seg at partene i arbeidslivet ikke når målet om å redusere sykefraværet med 20 prosent innen 2005.

Torsdag holdt Flåthen innledning på LOs kommunalkonferanse i Øyer, i stedet for LO-leder Gerd-Liv Valla som hadde meldt forfall. Avtalen mellom arbeidsgiverne, fagbevegelsen og myndighetene om et mer inkluderende arbeidsliv har hittil ikke ført til redusert sykefravær. Dermed øker det politiske presset mot sykelønnsordningen.

Sponheim

— Jeg håper vi slipper flere slike utspill som vi så i sommer, da Lars Sponheim gikk ut og sa at han ikke hadde tro på avtalen og egentlig angret på hele greia. Selv om statsministeren var raskt ute og korrigerte, rakk Sponheim å så tvil om regjeringen står helhjertet bak avtalen, sa Roar Flåthen.

Han kritiserer regjeringen for å fremme forslag som vil føre til et hardere klima på arbeidsplassene, blant annet forslaget om å åpne for mer overtid. Konkurranseutsetting og privatisering skaper også uro og bekymring: - Vi vet at det fører til høyere fravær og tidligpensjonering. Regjeringen med sine politiske utspill og prioriteringer bidrar ikke konstruktivt til et mer inkluderende arbeidsliv, sa Flåthen.

Full sykelønn

Han tror målet i avtalen om redusert sykefravær er realistisk, men mener det er for tidlig å se resultater nå. Sykefraværet gikk faktisk opp med 0,5 prosent i første kvartal. Sent i høst eller tidlig neste år kan det ventes resultater, mener Flåthen.

— Det er ingenting i avtalen som sier at sykelønnsordningen skal svekkes hvis vi ikke når målet om 20 prosent reduksjon innen 2005. En slik avtale ville LO aldri inngått. LO vil aldri akseptere noe kutt i sykelønnsordningen, uansett resultat, sa Flåthen.

Tar tid

Leder i Kommunenes Sentralforbund (KS), Halvdan Skard, tror også det tar tid før avtalen om inkluderende arbeidsliv fører til redusert sykefravær og til at folk jobber lenger før de pensjonerer seg.

— I kommunal sektor er det den store gruppen av pleie- og omsorgsarbeidere som har det høyeste sykefraværet og som går over på uførepensjon. Hele en av fire hjelpepleiere mottar uføretrygd, sa Skard i sin innledning på konferansen.

KS har satt i gang flere prosjekter for å styrke medarbeidernes innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Et av dem går ut på at alle medarbeiderne sammen setter opp en arbeidsplan som gjør hver enkelt bedre i stand til å planlegge et normalt privatliv.

Et annet prosjekt er en livsfaseorientert personalpolitikk, som tar hensyn til at folk i alle livsfaser har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, ikke bare eldre arbeidstakere.

(NTB)