Det kom frem da statsadvokat Tor Christian Carlsen fortsatte aktoratets prosedyre onsdag. Dette står i motsetning til forklaringen fra tiltalte Johnny Thendrup, som ble skutt i låret av politiet under ranet. Han har hevdet at det var helt stille på Domkirkeplassen da han ble beskutt, og var svært bestemt da han forklarte seg om dette under åstedsbefaringen før jul:

– Jeg satt ikke og siktet på noen da jeg ble beskutt. Jeg gjorde ikke det, sa Thendrup da.

Carlsen festet i retten onsdag liten tiltro til Thendrups forklaring.

– Han kan bevisst eller ubevisst ha forskjønnet sin rolle, sa Carlsen, og viste også til en forklaring fra en av de sakkyndige som sa at personer som er blitt beskutt kan få hukommelsestap for tiden rett før eller etter hendelsen.

– Konklusjonen vår er at det er ranerne som løsnet det første skuddet, også ute på Domkirkeplassen, sa Carlsen.

Han mente de to politimennene som kom til Domkirkeplassen opptrådte lovlig og forsvarlig.

– Politiet hadde lov til å skyte. Det hadde ranerne ikke under noen omstendighet, sa han.

Carlsen gjennomgikk hendelsesforløpet under ranet, og sa at det var minst sju ranere inne i tellesentralen.

– Vi kan ikke utelukke at det var flere. Det var plass til det, men det var i hvert fall sju ranere, sa Carlsen.