Beregninger viser at rundt fem prosent av alle barn og unge vil trenge spesialistbehandling innen psykiatri. I fjor fikk 2,6 prosent av alle barn og unge slik behandling. Kapasiteten må derfor nær dobles innen utgangen av 2006, som er endepunktet for opptrappingsplanen innen psykiatrien her til lands, skriver Aftenposten.— Vi må dessverre konstatere at for mange barn og unge fortsatt må vente for lenge før de får den behandlingen de trenger, sier Finn Aasheim, underdirektør i helseavdelingen i Sosial- og helsedepartementet.