Tre av ti mener politiet ikke skal inngå slike avtaler, mens en av ti ikke har noen mening om temaet.

Samtidig svarer rundt halvparten at de mener offentligheten skal ha innsyn i avtaler politiet inngikk i forbindelse med Munch-malerienes tilbakekomst. Like mange mener kriminelle ikke skal få amnesti for å bidra med viktig informasjon i etterforskning av straffesaker.

Tre av fire mener dessuten at dusører ikke bør tilfalle kriminelle. Kun 14 prosent mener at kriminelle kan motta dusører for å bidra til å oppklare forbrytelser.