Politidirektør Ingelin Killengreen mener politiet bør få 3,5 milliarder kroner mer de neste årene for å sikre rekruttering av 3.700 ansatte og nødvendig oppgradering av datasystemene de neste elleve årene.

BI-professor Petter Gottschalk har i mange år forsket på politiet og mener at Killengreen burde forsøkt å gjøre politietaten mer effektiv før hun går til politikerne med ønske om flere folk.

– En toppleder burde først forsøkt å løse utfordringene med de ressursene hun har til rådighet, sier Gottschalk til NTB.

Han støtter imidlertid ønsket økt satsing på informasjonsteknologi, men sier det er kompetansen hos brukerne det skorter på, ikke datasystemene i seg selv.

Får ros

Justisminister Knut Storberget kaller forslaget nøkternt og roser Politidirektoratet for å legge realistiske planer.

– Jeg skal være forsiktig med å love framtidige penger, men vi har allerede styrket politibudsjettet med en halv milliard, så dette er i alle fall i regjeringens ånd, sier Knut Storberget til NTB.

Allerede fra neste år av vil Killengreen øke opptaket til politihøyskolen til 560 studenter. Samtidig vil hun også over de neste årene forsøke å holde på politifolk i etaten og bruke 1 milliard kroner på styrking av datasystemene.

– Gjør ingenting

Ikke uventet støtter også Politiets Fellesforbund planene om flere politifolk. Leder Arne Johannessen benytter samtidig anledningen til å reise kravet om høyere lønn.

– Skal vi holde på gode politifolk, er lønna veldig viktig. I dag tjener ansatte i politiet altfor dårlig, sier Johannessen.

Professor Gottschalk derimot mener den økte kapasiteten som politiet ønsker seg, kan frigjøres med dagens bemanning på drøyt 12.000 ansatte. Han mener det er store muligheter for bedre ressursutnyttelse i politiet.

– En politimanns hverdag i dag består for en stor del av å gjøre ingenting. De sitter på operasjonssentralen og ser på TV eller i en bil og ser ut av ruta. Hvis politiet blir bedre, så løser man også sakene fortere. Dette er den beste måten å frigjøre ressurser på, sier Gottschalk.

Større ulikheter

Til tross for kritikk og skepsis høster derimot Killengreen ros for de analysene som ligger til grunn for ønsket om flere politifolk og mer moderne dataverktøy. Fram mot 2020 forventes det sterk befolkningsvekst, særlig rundt urbane strøk, både med nasjonal forflytting, men særlig av innvandrergrupper. Samtidig venter politiet at det også vil bli større sosiale forskjeller i Norge. De rike vil bli rikere og fattigere vil bli fattigere.

– At avstanden blir større mellom rik og fattig, vet vi fører til kriminalitet, sier Killengreen til NTB.

Av den grunn ønsker hun også flere politistudenter med ulik kulturell bakgrunn. Killengreen beskriver det som at etaten er helt avhengig av personell med fremmedkulturell bakgrunn og håper flere vil søke seg til politiet. På samme vis understreker hun det generelle behovet for økt kulturforståelse i etaten.

FÅR KRITIKK: Politidirektør Ingelin Killengreen får kritikk fra forskerhold for sitt ønske om 3.700 flere i politiet fram til 2020. Rapporten «Politiet mot 2020» er resultat av Politidirektoratets arbeid med å utrede politiets bemannings- og kompetansebehov i framtiden.
SCANPIX
OVERLEVERTE RAPPORT: Politidirektør Ingelin Killengreen overleverte mandag rapporten «Politiet mot 2020» til justisminister Knut Storberget.
SCANPIX
FORNØYDE: Justisminister Knut Storberget (t.h.) i samtale med leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, under mandagens presentasjon av rapporten «Politiet mot 2020».
SCANPIX