JØRN-ARNE TOMASGARD KRISTINE HOLMELID

Leder for Hordaland lektorlag, Svein Einar Bolstad, mener den nye ordningen er juks satt i system.

Bakgrunnen er forslag om at eleven skal få forberede seg fra to til fem døgn etter at de har fått oppgaven, før de går opp til eksamen.

-Man må kunne stole på at karakterene settes på hederlig vis og at kandidaten selv har produsert det de får karakter for, sier Bolstad.

Han frykter utbredt kopiering og nedlasting fra internett.

— Jeg er helt enig med professor Per Lægreid som i BT fredag frykter at utdanningssystemet skal bli gjennomsyret av juks, sier Bolstad.

- Kun fordeler

Rektor Erik Sølvberg ved Voss gymnas har ledet en arbeidsgruppe som har vist til eksempler på hvordan den nye eksamensformen kan fungere. Han mener den nye ordningen vil ta eksamen i videregående skole til et mye høyere nivå enn dagens ordning.

— Våre erfaringer er overhodet ikke at det blir lettere å jukse. For det første lærer elevene veldig mye under selve eksamen. De står fritt i valg og hjelpemidler. De skal holde et foredrag, og må legge frem svar på spørsmål. Det er en mer krevende eksamen, og det er lett å avsløre om en elev jukser, mener Sølvberg.

Trukket tilbake

Gruppen Sølvberg har ledet har jobbet på oppdrag fra Læringssenteret, en faginstans under Utdannings- og forskningsdepartementet. Læringssenteret hadde i fjor høst bestemt seg for å gjøre den nye eksamensformen obligatorisk, men departementet trakk tilbake beslutningen i siste liten.

— Opplegget er prøvd ut, blant annet ved flere skoler i Hordaland. Jeg kjenner ikke til negative erfaringer, sier Sølvberg.

UENIGE: Rektor Erik Sølvberg ved Voss gymnas og leder i Hordaland Lektorlag Svein Einar Bolstad er sterkt uenige om den nye eksamensordningen.