— Taushetsplikten er grunnleggende i helsetjenesten og den er urokkelig og fast. Man skal ha veldig gode grunner for å oppheve denne, sier avdelingsdirektør i spesialisthelsetjenesten ved Sosial- og Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth.

For ti dager siden måtte politiet lete i halvannen time etter et ulykkessted fordi ambulansesentralen (AMK) ikke ville oppgi personalia på en mann som ble skadet i en utforkjøring. Først to timer etter ulykken kunne politiet puste ut etter at søk med hunder bekreftet at det ikke var flere involvert i ulykken.

Aarseth sier at helsepersonellet i denne konkrete saken burde ha hjulpet til med å finne ut om det var flere involverte. Dette kunne de ha gjort uten å bryte taushetsplikten.

Må vurdere fra sak til sak

Han mener at dagens lov inneholder de unntak som trengs for at politiet kan informeres i visse saker.

— Med mindre pasienten selv samtykker i at opplysninger kan bli gitt til politiet, må helsepersonell til enhver tid vurdere om det finnes unntak.. I loven heter det at man har plikt eller rett til å informere politi eller brannvesen dersom det er fare for alvorlig skade på personer eller eiendom, eller for å forhindre at nye straffbare handlinger blir begått. Det blir hele tiden en skjønnsvurdering, sier Aarseth.

Politiet vil ha diskusjon

I sommer sendte Sosial- og Helsedirektoratet ut et rundskriv til landets helsepersonell for å friske opp regelverket for de ansatte. Samtidig opplevde politiet i Hordaland at de ble nektet informasjon blant annet om skadde i trafikkulykker.

Dette førte til at politidirektoratet i juli sendte et brev til Sosial- og Helsedirektoratet der de ber direktoratet vurdere hvordan reglene skal praktiseres i forhold til politiet.

— Dette er en prinsipiell sak for politiet. Vi avventer svar fra direktoratet før vi går inn i en diskusjon, sier rådgiver Wemunn Aabø i politidirektoratet.

Avdelingsdirektør Aarseth mener det skal være en diskusjon rundt skjønnsvurderingene, men kan så langt ikke se at det er behov for en ny lov som åpner for at politiet lettere kan få tilgang til taushetsbelagt informasjon.