– Det er åpenbart at vi her har med nok en statsråd som ikke forteller sannheten. Og det begynner å bli et mønster med denne regjeringen, sier Gunnar Kvassheim (V), leder av Stortingets energi— og miljøkomité, til NRK.

– Det er veldig bekymringsfullt at kystministeren på denne måten har latt være å bringe fram disse opplysningene tidligere, så det kunne vært grunnlaget for arbeidet med å fjerne Murmansk, sier Kvassheim.

Svekker tilliten

Frps Kjetil Solvik-Olsen, som sitter i samme komité, støtter opp om kritikken.

– En mister tilliten til en statsråd som benekter at hun har informasjon som åpenbart ligger på hennes pult, sier Solvik-Olsen til NRK.

– Man vet jo hva som har skjedd med statsråder tidligere som har løyet, og det sier vel seg selv hva det kan bety for henne også, sier Solvik-Olsen.

– Står ikke til troende

– Det er svært lite tillitvekkende at fiskeriminister Helga Pedersen har kjent til at krysseren «Murmansk» sannsynligvis inneholder 500 tonn miljøgifter uten å foreta seg noe. Regjeringen har spilt hasard med miljøet i et av våre mest sårbare områder, sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen.

– Fiskeriministerens håndtering av denne saken står ikke til troende. Nå forventer vi handling slik at en miljøkatastrofe kan unngås og lokalbefolkningen kan bli beroliget, sier Dagrun Eriksen.

Avviser løgn

Statsråden avviser på sin side at hun har løyet i saken.

– Det at det ble funnet radioaktivitet i vraket var fullstendig nytt for meg fram til jeg leste om det i Aftenposten fredag. Og det var heller ingen i departementet eller kystverket som har vært orientert om det. Når det gjelder mistanken om andre farlige stoffer om bord, som PCB og bromerte flammehemmere, så er det en mistanke som ble lansert allerede i 2004, men dette har aldri blitt dokumentert, sier Helga Pedersen til NTB.