— Disse påstandene er helt klar for generelle. Det er ikke riktig at forsvarsadvokater oppmuntrer klienter til å nekte skyld, og bare er opptatt av frifinnelse, hevder Stenberg-Nilsen, som har ledet et etikkutvalg i advokatforeningen

— Advokater generelt har en langt mer nyansert holdning. En ansvarlig forsvarsadvokat vil legge frem alle momenter i sine samtaler med klienten, også hensynet til barna, sier Stenberg-Nilsen til BT.

— Men klienten velger selv sitt syn etter samtalene. Uansett har vedkommende krav på et forsvar for selve gjerningen.

Derimot er Stenberg-Nilsen enig i at det er problematisk når fedre kjemper for omsorgen for barna etter drapet.

— Man kan helt klart sette spørsmålstegn ved om det er klokt. Men hvis vedkommende er blitt dømt for drapet, vil det være svært vanskelig for far å bli tildelt foreldreomsorgen, sier han.