Bache-Wiig mener tiltalen bryter med Grunnloven:

Forsvareren viser til at forbrytelser klienten anklages for, skjedde så tidlig som i 1992 da det raste krig i Bosnia-Hercegovina, mens han er tiltalt etter en norsk lovparagraf om slike internasjonale forbrytelser som først trådte i kraft 7. mars i år.

— I Norge dømmer vi etter norsk lov. Både straffeloven og Grunnloven slår fast at det skal skje med de lover som gjelder når gjerningen begås, ikke med tilbakevirkende kraft, sier Bache-Wiig til Aftenposten.

Aktor Pål K. Lønset argumenterer på sin side med at de nye norske straffebestemmelsene allerede i 1992 var internasjonal strafferett som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom internasjonale avtaler.

Dessuten har Stortinget lagt til grunn at de nye lovparagrafene for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten skal ha tilbakevirkende kraft.

Etter at den tiltalte har svart på om han erklærer seg skyldig eller ikke, vil aktor og forsvarer gå en runde på hvert sitt syn på bruken av de nye straffebestemmelsene. Retten tar deretter pause til mandag, da dommeren kommer med sin avgjørelse, skriver Aftenposten.