— Vi tåler stadig mindre av det som tidligere ble sett på som hverdagslige plager. Denne utviklingen skjøt fart på 1970-tallet, med fysioterapeuter, psykologer og flere typer behandlere. Nå ser vi at også noe så naturlig som fødsler blir stadig mer sykeliggjort, med blant annet sterk økning i bruken av keisersnitt, sier professor Schiøtz.

— Men hva hvis snorking gjør folk trøtte og slitne og plager andre, er det ikke greit å gi dem hjelp?

— Jeg påstår ikke at det er galt, og det er ikke lett å svare når folk spør om du ikke unner dem å få det bedre. Likevel kan vi spørre oss hvorfor vi ikke skal tåle helt naturlige belastninger som de tålte før, svarer Schiøtz.

Hun mener at leger tenker individ og egne penger, og at de hele tiden flytter grenser uten nødvendigvis å ta hensyn til hva det innebærer i bredere forstand.

— Dette reiser noen spørsmål. Om for eksempel overflodssamfunnet kontra den tredje verden. Og er det for eksempel riktig at offentlige sykehus skal behandle mennesker som ikke er syke? Jeg syns det er et tankekors, sier Schiøtz.