Dalseide 2-gruppen mener historien om golfturene betalt av Siemens til Alicante kan ha blitt endret i etterkant. Både ombudsmann Kjell Arne Bratli, flaggkommandør Arne Morten Grønningsæter og viseadmiral Jan Reksten snakket sammen før de forklarte seg, skriver Dagens Næringsliv.

Utvalget konkluderer ifølge avisen med at det «fra de mest sentrale aktørene i Alicanteturene er gjort en betydelig innsats for å skape uklarheter og å tåkelegge faktum.»

Sannheten

Selv om deltakerne i etterkant har fortalt ulike historier om hvem som faktisk betalte for turene, mener Dalseide 2-utvalget at det var teknologigiganten Siemens som tok regningen for store deler av turene. Økokrim har siktet Siemens for bestikkelser.

– Vi har holdt oss til sannheten, og da blir forklaringene forhåpentligvis helt like, svarer Jan Reksten når han blir konfrontert med påstanden om mulig samkjøring av forklaringene.

Arne Morten Grønningsæter reagerer sterkt på måten granskingsutvalget har jobbet og hvordan rapporten er utformet. Han mener Dalseide 2 ikke framsto objektivt og at hans rettssikkerhet er satt til side.

Laksefiske

I Dalseide 2-rapporten konstateres det også at turer betalt av militærteknologibedriften Thales Norway virket samkjørte. Disse turene skal ifølge rapporten ha handlet om betalte laksefisketurer, melder NRK.

Thales Norway betalte tre fisketurer for seks personer til lakseelva Orkla, i tillegg til turer til blant annet Paris og Praha.

I løpet av seks år skal selskapet ha overført 2,6 millioner kroner til ansatte i Forsvaret, ifølge NRK.

LIKE FORKLARINGER: - Forklaringene er like fordi vi har holdt oss til sannheten, sier viseadmiral Jan Reksten.
Hansen, Alf Ove